IKTA - CMP

Vítejte na portálu IKTA.CZ zaměřeném na problematiku cévních mozkových příhod. Cévní mozkové příhody jsou celosvětově i v České Republice jednou z nejčastějších příčin úmrtí a trvalé invalidizace. V ČR je incidence onemocnění přibližně 300 případů na 100 000 obyvatel, přičemž mortalita je až dvojnásobná proti evropskému průměru, zejména u mužů mezi 40–65 lety.

Projekt IKTA.CZ přináší nejen informace o tomto závažném onemocnění, ale především východiska, cíle a výsledky Národního registru cévních mozkových příhod, který je součástí Národního cerebrovaskulárního programu. Jeho posláním je i zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti s cílem posílit komunikaci v rámci obou skupin i mezi nimi.


Aktuality a zajímavosti

Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu

V odborném časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie byla publikována aktualizovaná doporučení pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu.


Výstupy ze seminářů v roce 2015

V rámci sítě iktových center v ČR jsou pořádány tematicky zaměřené přednášky a semináře. Většinu přednesených prezentací publikujeme v sekci Semináře.


» Archiv