IKTA - CMP

Vítejte na portálu IKTA.CZ zaměřeném na problematiku cévních mozkových příhod. Cévní mozkové příhody jsou celosvětově i v České Republice jednou z nejčastějších příčin úmrtí a trvalé invalidizace. V ČR je incidence onemocnění přibližně 300 případů na 100 000 obyvatel, přičemž mortalita je až dvojnásobná proti evropskému průměru, zejména u mužů mezi 40–65 lety.

Projekt IKTA.CZ přináší nejen informace o tomto závažném onemocnění, ale především východiska, cíle a výsledky Národního registru cévních mozkových příhod, který je součástí Národního cerebrovaskulárního programu. Jeho posláním je i zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti s cílem posílit komunikaci v rámci obou skupin i mezi nimi.


Aktuality a zajímavosti

Výstupy v rámci udržitelnosti projektu v roce 2017

27.2.2018 | Další informace...

Hlavním cílem udržitelnosti projektu bylo zachování a rozvoj vytvořené partnerské sítě akademických a lékařských pracovišť. V rámci realizace udržitelnosti projektu proběhla řada seminářů, které byly zaměřeny na problematiku CMP. Vznikly další edukativní materiály, které formulovaly inovativní přístupy k této diagnóze nebo byly věnovány její léčbě.


» Archiv