Výstupy v rámci udržitelnosti projektu v roce 2017

Hlavním cílem udržitelnosti projektu bylo zachování a rozvoj vytvořené partnerské sítě akademických a lékařských pracovišť. V rámci realizace udržitelnosti projektu proběhla řada seminářů, které byly zaměřeny na problematiku CMP. Vznikly další edukativní materiály, které formulovaly inovativní přístupy k této diagnóze nebo byly věnovány její léčbě.


V průběhu roku 2017 se uskutečnilo celkem 5 seminářů, konferencí a workshopů pro cílovou skupinu:

Zmíněné akce byly organizovány jednotlivými centry a celkem bylo proškoleno přes 400 osob. Bližší Informace včetně prezentací, prezenčních listin a fotodokumentace jsou k dispozici pod odkazy výše.

27.2.2018


Zpět