Aktuality

Archiv

Rok: 2018 | 2016 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


Fakultní nemocnice Olomouc: Moderní postupy v léčbě ischemického IKTU (2. část)

27.12.2010

Byla zveřejněna prezentace z druhé části semináře nazvaného „Moderní postupy v léčbě ischemického iktu“.


Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín: prosincový seminář

23.12.2010

Byla zveřejněna přednáška doc. Kality na téma „Sekundární farmakologická prevence recidivy nekardioembolických CMP/TIA“, která zazněla během prosincového semináře ve zlínském iktovém centru.


Fakultní nemocnice Plzeň: konference Mozkové cévní příhody, aktuální stav a perspektivy

21.12.2010

Byla zveřejněna reportáž a fotogalerie z konference nazvané „Mozkové cévní příhody, aktuální stav a perspektivy“, která se konala v Plzni.


Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno: prosincový seminář

10.12.2010

Byly zveřejněny prezentace a fotografie z prosincového semináře, který se konal v brněnské Fakultní nemocnici u Sv. Anny.


Vítkovická nemocnice: prosincový seminář

10.12.2010

Byly zveřejněny fotografie z prosincového semináře, který uspořádala Vítkovická nemocnice.


Nemocnice Chomutov: listopadový seminář

7.12.2010

Byla zveřejněna prezentace dr. Neumanna z listopadového semináře, který uspořádala Nemocnice Chomutov.


Fakultní nemocnice Brno: Koncepce péče o cévní mozkové příhody ve FN Brno

6.12.2010

Byly zveřejněny prezentace a fotografie ze semináře „Koncepce péče o cévní mozkové příhody ve FN Brno“, který se konal v bohunické fakultní nemocnici.


Fakultní nemocnice Hradec Králové: 24. český a slovenský neurologický sjezd

1.12.2010

Byla zveřejněna přednáška dr. Krajíčkové, která byla prezentována na 24. českém a slovenském neurologickém sjezdu.


Fakultní nemocnice Plzeň: kurz Ošetřovatelská péče o nemocné s mozkovou cévní příhodou, edukace a zapojení rodiny do péče

29.11.2010

Byla zveřejněna reportáž a fotogalerie z certifikovaného kurzu MZ ČR pro nelékařské profese, nazvaného „Ošetřovatelská péče o nemocné s mozkovou cévní příhodou, edukace a zapojení rodiny do péče“.


Vítkovická nemocnice: listopadový seminář

26.11.2010

Byla zveřejněna fotogalerie z listopadového semináře, který se konal ve Vítkovické nemocnici.


Fakultní nemocnice Ostrava: Nová síť péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou

22.11.2010

Byly zveřejněny prezentace a fotografie ze semináře nazvaného „Nová síť péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou“, který se konal ve Fakultní nemocnici Ostrava.


Fakultní nemocnice Brno: Organizace cerebrovaskulární péče na regionální úrovni - pracovní setkání

19.11.2010

Byly zveřejněny prezentace a fotografie z pracovního setkání nazvaného „Organizace cerebrovaskulární péče na regionální úrovni“.


Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno: listopadový seminář

19.11.2010

Byly zveřejněny prezentace a fotografie z listopadového semináře, který pořádalo iktové centrum Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně.


Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín: XV. Krajská neurologická konference

18.11.2010

Byla zveřejněna přednáška dr. Pšenici, která zazněla během XV. krajské neurologické konference.


Fakultní nemocnice Olomouc: Moderní postupy v léčbě ischemického IKTU (1. část)

11.11.2010

Byly zveřejněny prezentace z první části semináře nazvaného „Moderní postupy v léčbě ischemického iktu“.


Nemocnice Chomutov: 1. krajský neurologicko-neurochirurgický seminář

2.11.2010

Městská nemocnice Ostrava: Akutní cévní mozková příhoda

20.10.2010

Byla zveřejněna prezentace dr. Klečky nazvaná “Trombolýza – péče o cévní mozkovou příhodu“.


Fakultní nemocnice Ostrava: Cévní onemocnění mozku, registr IKTA

11.10.2010

Byly zveřejněny tři přednášky, které byly prezentovány na semináři Cévní onemocnění mozku, registr IKTA.


Nemocnice Chomutov: Sekundární prevence CMP

16.9.2010

Byla zveřejněna přednáška dr. Neumanna, která zazněla v rámci semináře Sekundární prevence CMP.


Fakultní nemocnice Hradec Králové: březnový seminář

18.3.2010

Byly zveřejněny dvě přednášky dr. Krajíčkové.


Portál IKTA.CZ

24.1.2010

Byl spuštěn portál IKTA.CZ zaměřený na problematiku cévních mozkových příhod.Zpět