Aktuality

Archiv

Rok: 2018 | 2016 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


Nemocnice Chomutov: Cévní mozková příhoda - aktuality v diagnostice a léčbě

28.12.2011

Byly zveřejněny prezentace ze semináře „Cévní mozková příhoda – aktuality v diagnostice a léčbě“, který se konal ve vzdělávacím centru chomutovské nemocnice.


Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno: Novinky v diagnostice, léčbě a managementu CMP

23.12.2011

Byly zveřejněny fotografie ze semináře „Novinky v diagnostice, léčbě a managementu CMP“, který uspořádala neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.


Vítkovická nemocnice: prosincový seminář

16.12.2011

Byly zveřejněny edukační materiály pro pacienty a jejich blízké, odborné prezentace a fotografie ze semináře ve Vítkovické nemocnici.


Nemocnice Jihlava: 2. neurologicko-rehabilitační konference

15.12.2011

Byly zveřejněny prezentace a fotografie z „2. neurologicko-rehabilitační konference“, která se konala 8. prosince 2011 v Jihlavě.


Fakultní nemocnice Ostrava: Cévní onemocnění mozku

28.11.2011

Byly zveřejněny fotografie ze semináře „Cévní onemocnění mozku“, který uspořádala neurologická klinika ostravské fakultní nemocnice.


Fakultní nemocnice Brno: Léčba akutní cévní mozkové příhody v komplexním cerebrovaskulárním centru a spolupráce s iktovým centrem

22.11.2011

Byly zveřejněny prezentace a fotografie ze semináře „Léčba akutní cévní mozkové příhody v komplexním cerebrovaskulárním centru a spolupráce s iktovým centrem“, který se konal 15. listopadu 2011 v Břeclavi.


Fakultní nemocnice Plzeň: Konference Mozkové cévní příhody, aktuální stav a perspektivy

22.11.2011

Byly zveřejněny fotografie z konference „Mozkové cévní příhody, aktuální stav a perspektivy“, která se konala v plzeňském hotelu Angelo.


Nemocnice Chomutov: Spasticita po cévní mozkové příhodě

2.11.2011

Byla zveřejněna prezentace dr. Neumanna a dr. Kubíka na téma „Spasticita po cévní mozkové příhodě“.


Fakultní nemocnice Hradec Králové: 38. Šerclovy dny

21.10.2011

Byly zveřejněny prezentace a fotografie z konference „38. Šerclovy dny“, která se konala 14.-15. října 2011 v Harrachově.


Městská nemocnice Ostrava: Co se mění v péči o CMP?

17.10.2011

Byla zveřejněna přednáška dr. Klečky na téma „Co se mění v péči o CMP“, která zazněla v Městské nemocnici Ostrava v rámci semináře pro kardiologii.


Fakultní nemocnice Olomouc: Moderní postupy v diagnostice a terapii cévních onemocnění mozku (2. část)

13.10.2011

Byly zveřejněny fotografie z druhé části semináře nazvaného „Moderní postupy v diagnostice a terapii cévních onemocnění mozku“.


Fakultní nemocnice Plzeň: Komplexní přístup k problematice mozkových cévních příhod

12.10.2011

Byly zveřejněny fotografie z dvoudenního semináře „Komplexní přístup k problematice mozkových cévních příhod“, který se konal v plzeňské fakultní nemocnici.


Městská nemocnice Ostrava: 30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod

12.10.2011

Byla zveřejněna přednáška na téma „30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“, která zazněla v Městské nemocnici Ostrava.


Fakultní nemocnice Brno: Přednemocniční indikace k transportu pacientů s akutní CMP na KCC

5.7.2011

Byly zveřejněny prezentace a fotografie z brněnského semináře nazvaného „Přednemocniční indikace k transportu pacientů s akutní CMP na KCC“.


Schůzka partnerů Vzdělávací síť iktových center- Golf Resort Kunětická hora

4.7.2011

Dne 23.9.2011 ve 12:00 hod se uskuteční schůzka partnerů Vzdělávací síť iktových center operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, při příležitosti konání X. cerebrovaskulárního semináře v Golf Resortu Kunětická hora. Cílem schůzky je sumarizace dosažených výsledků, rekapitulace cílů projektu, naplňování klíčových aktivit a objasnění dalších administrativních úkonů, dotazy, diskuze.


Fakultní nemocnice Olomouc: Moderní postupy v diagnostice a terapii cévních onemocnění mozku (1. část)

30.6.2011

Byly zveřejněny fotografie z první části semináře nazvaného „Moderní postupy v diagnostice a terapii cévních onemocnění mozku“.


Krajská nemocnice Pardubice: Seminář lékařů - iktové centrum

30.6.2011

Byla zveřejněna prezentace dr. Latty popisující současný stav registru IKTA.CZ.


Vítkovická nemocnice: Péče o CMP v iktovém centru

24.6.2011

Byly zveřejněny fotografie ze semináře „Péče o CMP v iktovém centru“, který se konal ve Vítkovické nemocnici.


Nemocnice Chomutov: 1. neurosonologický interaktivní seminář

8.6.2011

Byly zveřejněny prezentace z „1. neurologického interaktivního semináře“, který se konal ve vzdělávacím centru Nemocnice Chomutov.


Desetitisící pacient

25.5.2011

V květnu 2011 byla v registru IKTA překročena hranice desetitisícího validního pacienta. 


Fakultní nemocnice Ostrava: Cévní onemocnění mozku a neurosonologie

23.5.2011

Byly zveřejněny prezentace a fotografie ze semináře „Cévní onemocnění mozku a neurosonologie“, který uspořádala neurologická klinika ostravské fakultní nemocnice.


Městská nemocnice Ostrava: Trombolýza, péče o akutní cévní příhodu

15.5.2011

Byla zveřejněna přednáška dr. Klečky na téma „Trombolýza, péče o akutní cévní příhodu“, která zazněla v Městské nemocnici Ostrava.


Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín: Současnost problematiky cévních mozkových příhod

10.5.2011

Byly zveřejněny prezentace z edukačního semináře „Současnost problematiky cévních mozkových příhod“, který se konal ve Zlíně.


Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín: Doporučené postupy a aktuality pro praxi 2011

9.5.2011

Byly zveřejněny prezentace a fotografie z vzdělávacího semináře „Doporučené postupy a aktuality pro praxi 2011“.


Nemocnice Chomutov: 2. krajský neurologicko-neurochirurgický seminář

5.5.2011

Byly zveřejněny prezentace a reportáž z „2. krajského neurologicko-neurochirurgického semináře“, který se konal v Chomutově.


Nová položka v pacientském registru

2.5.2011

Dne 28.4.2011 byla přidána nová položka do pacientského registru. Nachází se ve formuláři Případ, ve skupině otázek Přijímací údaje. Znění otázky: Pacient přijat z primární spádové oblasti?, odpověď: ano/ne. Primární spádová oblast je demograficky definovaná oblast, ze které je pacient s CMP vždy transportován do vaší nemocnice a registrován v registru IKTA.


Nemocnice Jihlava: Diagnostika a Léčba CMP - aktuální stav

27.4.2011

Byla zveřejněna prezentace dr. Škody nazvaná „Systém centrové péče o pacienty s akutní CMP v ČR“.


Krajská nemocnice Pardubice: Krajský neurologický seminář s cerebrovaskulární problematikou

27.4.2011

Byly zveřejněny prezentace a fotografie ze studentské i lékařské sekce „Krajského neurologického semináře s cerebrovaskulární problematikou“, který se konal v Pardubicích.


Nemocnice Chomutov: Mezioborová spolupráce v diagnostice a terapii CMP

13.4.2011

Byly zveřejněny některé prezentace ze semináře „Mezioborová spolupráce v diagnostice a terapii CMP“, který se konal v Chomutově.


Fakultní nemocnice Plzeň: Komplexní přístup k problematice CMP

30.3.2011

Byl zveřejněn program a fotografie ze semináře nazvaného „Komplexní přístup k problematice CMP“, který se konal v plzeňské fakultní nemocnici.


Vítkovická nemocnice: edukační příručka pro pacienty a jejich blízké

28.3.2011

Byla zveřejněna edukační příručka „Cévní mozková příhoda: co dělat, když přijde?“, kterou napsali dr. Sližová, dr. Kuba a dr. Václavík z Vítkovické nemocnice.


Fakultní nemocnice Hradec Králové: XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011

24.3.2011

Byl zveřejněn sborník abstraktů z konference „XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011“, která se konala 17.–19. března.


Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno: seminář Neurosonologie

25.2.2011

Byly zveřejněny prezentace ze semináře nazvaného „Neurosonologie“, který se konal v brněnské Fakultní nemocnici u Sv. Anny.


Městská nemocnice Ostrava: Akutní mozková příhoda

1.2.2011

Byla zveřejněna prezentace dr. Rajnera nazvaná „Cévní mozková příhoda: epidemiologie, typy, příčiny, prognóza“.Zpět