www.IKTA.CZNárodní registr cévních mozkových příhod

Národní registr cévních mozkových příhod – www.IKTA.CZ

Cíle projektu

Součástí Národního cerebrovaskulárního programu je i centrální registr pacientů s cévní mozkovou příhodou. Registr umožní shromažďovat klinické zkušenosti o jednotlivých léčebných postupech a jejich kombinacích v čase a dle vývoje kliniky. Neméně důležité je také zjišťovat epidemiologické údaje a demografická data na podstatně vyšší a zainteresované úrovni, než lze získat ze zjednodušených statistických údajů ročenek MZ nebo z údajů jiných zemí, často geograficky, rasově a kulturně odlišných.

Hlavním cílem registru je tedy zaznamenávat a analyzovat epidemiologické a klinické informace o pacientech na území České republiky a v budoucnu pravděpodobně i z dalších Evropských zemí. Tyto údaje, resp. jejich analýza, by měla přispět k novým poznatků a způsobům léčby a jejich následnou aplikací do praxe. Registr je svým designem a strukturou sbíraných dat plně kompatibilní s evropským registrem CMP (European Stroke Database)

Projekt registru pacientů s CMP (cévní mozkovou příhodou) je pokračováním registru, který běžel v minulých letech pod záštitou Ministerstva zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že aktuální situace nezaručuje podporu projektu do budoucích let, odborná společnost cítí potřebu spolupráce s nekomerčním subjektem, který může registr převzít a současně zajistit jeho pokračování.