www.IKTA.CZNárodní registr cévních mozkových příhod Odborná garance

Odborná garance projektu

  • Doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc., Česká neurologická společnost ČLS JEP
  • MUDr. Stanislava Pánová, Ministerstvo zdravotnictví ČR