www.IKTA.CZProjekt OP VK

OPVK - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V současnosti je projekt financován z prostředků Evropského sociálního fondu díky Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) č. CZ.1.07/2.4. 00/12.0046 pod názvem Vzdělávací síť iktových center. Předpokládané datum ukončení projektu je 31.12.2012.

Projektový tým

Koordinátor projektu
Mgr. Jana Strenková

Zástupce koordinátora projektu
Ing. Katarína Hanušová

Programátor
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Analytik
RNDr. Jan Mužík

Administrátor portálu
RNDr. Roman Šmíd, Ph.D.

Účetní
Radka Nováková

Partneři a garanti projektu

Vítkovická nemocnice, a.s.: MUDr. Daniel Václavík
Fakultní nemocnice Brno: MUDr. Stanislav Voháňka, CSc. MBA,
Fakultní nemocnice Ostrava: MUDr. Michal Bar, CSc.,
Krajská nemocnice Pardubice: Doc. MUDr. Edvard Ehler , CSc.,
Krajská nemocnice T.Bati, a.s.: Doc. MUDr. Zbyněk Kalita CSc.,
Fakultní nemocnice Olomouc: MUDr. Michal Král
Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně: MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.: MUDr. Jiří Neumann
Fakultní nemocnice Plzeň: MUDr. Jiří Polívka 
Nemocnice Jihlava, p.o.: MUDr. Ondřej Škoda
Fakultní nemocnice Hradec Králové: MUDr., Radomír Taláb, CSc.
Městská nemocnice Ostrava, p.o.: MUDr. Jan Rajner