KonferenceKonference 2015

Konference pořádané v roce 2015

43. slovenský a český cerebrovaskulární kongres (21.–24. října 2015, Košice)

Přednáška v rámci konference