KonferenceKonference 2017

Konference pořádané v roce 2017

XIII. Cerebrovaskulární seminář (8. října 2017, Tábor)

Přednáška v rámci konference

 

Světový neurologický kongres (16.–21. září 2017, Kyoto, Japonsko)

Přednáška v rámci konference