SeminářeFakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Brno

Přehled pořádaných akcí

Datum Název akce
17. 12. 2015 Management kryptogenních ischemické CMP: Nepodceňujeme riziko paroxysmální fibrilace síní?
15. 10. 2015 Vývoj a použití standardizovaných nástrojů pro diagnostiku neurogenních poruch komunikace
26. 3. 2015 Management TIA a minor stroke
9. 10. 2014 Péče o pacienty s chlopenní vadou se zaměřením na prevenci vzniku cévní mozkové příhody
22. 5. 2014 Tracheostomie a polykání, časté potíže pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě
6. 3. 2014 Umělá plicní ventilace - indikace, současné ventilační režimy využívané v praxi,
specifika UPV v neurologické intenzivní péče se zaměřením na stavy po cévní mozkové příhodě
12. 12. 2013 Využití neurofyziologických technik v rehabilitaci neurologických pacientů
4. 12. 2013 Indikace karotické endarterektomie
14. 11. 2013 Péče o pacienty s akutní CMP v ČR
28. 3. 2013 Kardioembolizační cévní mozkové příhody
13. 11. 2012 Léčba akutní cévní mozkové příhody v komplexním cerebrovaskulárním centru a spolupráce s iktovým centrem
12. 4. 2012 Organizace péče o pacienty s neurogenní dysfagií
15. 11. 2011 Léčba akutní CMP v komplexním cerebrovaskulárním centru a spolupráce s iktovým centrem
28. 6. 2011 Přednemocniční indikace k transportu pacientů s akutní CMP na KCC
29. 11. 2010 Koncepce péče o cévní mozkové příhody ve FN Brno
12. 11. 2010 Organizace cerebrovaskulární péče na regionální úrovni – pracovní setkání
7. 6. 2010 Lékařská první pomoc – kurz pro lékaře v předatestační přípravě
28. 4. 2010 Akutní léčba CMP

 

Edukační materiály

Edukační brožura Podezření na cévní mozkovou příhodu: triáž pozitivního pacienta ( PDF soubor, 153 kB)


 

17. 12. 2015: Management kryptogenních ischemické CMP: Nepodceňujeme riziko paroxysmální fibrilace síní?

Přednášky

D. Šaňák: Management kryptogenních ischemické CMP: Nepodceňujeme riziko paroxysmální fibrilace síní?

Prezenční listina ( JPG soubor, 156 kB)


 

15. 10. 2015: Vývoj a použití standardizovaných nástrojů pro diagnostiku neurogenních poruch komunikace

Přednášky

M. Košťálová: Vývoj a použití standardizovaných nástrojů pro diagnostiku neurogenních poruch komunikace

Prezenční listina ( JPG soubor, 214 kB)


 

26. 3. 2015: Management TIA a minor stroke

Přednášky

M. Škorňa: Management TIA a minor stroke

Prezenční listina ( JPG soubor, 216 kB)


 

22. 5. 2014: Tracheostomie a polykání, časté potíže pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě

Přednášky

M. Černý (FN Hradec Králové): Tracheostomie a polykání, časté potíže pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě


 

12. 12. 2013: Využití neurofyziologických technik v rehabilitaci neurologických pacientů

Přednášky

M. Kovári: Využití neurofyziologických technik v rehabilitaci neurologických pacientů


 

4. 12. 2013: Indikace karotické endarterektomie

Přednášky

S. Peška: Indikace karotické endarterektomie ( PDF soubor, 1.6 MB)


 

14. 11. 2013: Péče o pacienty s akutní CMP v ČR

Přednášky

O. Škoda: Síť KCC a ICC - aktuality, výhledy do budoucna

S. Voháňka: KCC FN Brno - současný stav a perspektivy


 

28. 3. 2013: Kardioembolizační cévní mozkové příhody

Přednášky

P. Lokaj: Kardioembolizační cévní mozkové příhody


 

13. 11. 2012: Léčba akutní cévní mozkové příhody v komplexním cerebrovaskulárním centru a spolupráce s iktovým centrem

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 162 kB)

Boudný, J.: Mechanická intrakraniální trombektomie ( PDF soubor, 6.6 MB)

Urbánek, I.: Triáž nemocných a algoritmus akutní péče ve FN Brno ( PDF soubor, 9.9 MB)

Fotogalerie


 

12. 4. 2012: Organizace péče o pacienty s neurogenní dysfagií

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 203 kB)

M. Košťálová: Dysfagie - uvedení do problematiky ( PDF soubor, 445 kB)

P. Mandysová: Skríning polykací funkce u pacientů s neurologickým onemocněním ( PDF soubor, 696 kB)

B. Bunová, D. Bartko, Š. Madarász: Algoritmus prevencie aspirácie u pacientov s CMP ( PDF soubor, 2.5 MB)

V. Čapek: Možnosti diagnostiky dysfagie moderními zobrazovacími metodami: videofluoroskopie, videoendoskopie
( PDF soubor, 1.8 MB)

M. Tomíška: Nutriční podpora nemocných s neurogenní dysfagií ( PDF soubor, 1.2 MB)

N. Lasotová: Péče klinického logopeda o pacienty s neurogenní dysfagií ( PDF soubor, 195 kB)

Fotogalerie


 

15. 11. 2011: Léčba akutní cévní mozkové příhody v komplexním cerebrovaskulárním centru a spolupráce s iktovým centrem

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 169 kB)

I. Urbánek: Triáž nemocných a algoritmus akutní péče ve FN Brno ( PDF soubor, 664 kB)

R. Jura: Neodkladná péče o nemocné s akutním iktem v působnosti regionálního KCC a IC ( PDF soubor, 527 kB)

J. Hustý, J. Boudný: Mechanická intrakraniální trombektomie ( PDF soubor, 6.9 MB)

Fotogalerie

 

 

28. 6. 2011: Přednemocniční indikace k transportu pacientů s akutní CMP na KCC

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 138 kB)

S. Voháňka: Cerebrovaskulární program na NK FN Brno: perspektivy a současný stav ( PDF soubor, 1.7 MB)

R. Jura: Rekanalizační terapie akutního iktu ( PDF soubor, 1.0 MB)

I. Urbánek: Triáž nemocných a algoritmus akutní péče ve FN Brno ( PDF soubor, 5.7 MB)

Fotogalerie

   

 

29. 11. 2010: Koncepce péče o cévní mozkové příhody ve FN Brno

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 131 kB)

S. Voháňka: Cerebrovaskulární program na NK FN Brno: Současný stav a perspektivy ( PDF soubor, 2.9 MB)

S. Peška: Triáž nemocných a algoritmus akutní péče ve FN Brno ( PDF soubor, 1.3 MB)

M. Smrčka: Organizace hospitalizace a intervenční terapie u pacientů po iktech na NCHK a RDK FN Brno
( PDF soubor, 5.1 MB)

R. Jura: Rekanalizační terapie u akutního ischemického iktu - současnost a perspektivy ( PDF soubor, 11.4 MB)

J. Boudný: Mechanická intrakraniální trombektomie ( PDF soubor, 3.6 MB)

V. Juráň: Operační léčba pacientů po iktech ( PDF soubor, 5.0 MB)

S. Voháňka: Intracerebrální hematom - doporučení AHA/ASA ( PDF soubor, 442 kB)

Fotogalerie


 

12. 11. 2010: Organizace cerebrovaskulární péče na regionální úrovni – pracovní setkání

Přednášky

Pozvánka a program ( JPG soubor, 101 kB)

J. Neumann, O. Škoda: Současná situace a perspektivy v organizaci péče o CMP - síť akreditovaných KCC a IC ( PDF soubor, 1.6 MB)

S. Voháňka, S. Jura: Cerebrovaskulární program na NK FN Brno: perspektivy a současný stav (jak probíhá péče) ( PDF soubor, 2.5 MB)

S. Voháňka: Cerebrovaskulární program na NK FN Brno: Současný stav a perspektivy ( PDF soubor, 2.0 MB)

S. Peška: Triáž pacientů s akutními CMP ( PDF soubor, 600 kB)

Fotogalerie