SeminářeFakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

Přehled pořádaných akcí

Datum Název akce
18. 5. 2015 Cévní mozkové příhody a neurosonologie
18. 11. 2013 Cévní mozkové příhody a neurosonologie
19. 11. 2012 Neurosonologie
3. 5. 2012 Cévní mozková příhoda
21. 11. 2011 Cévní onemocnění mozku
16. 5. 2011 Cévní onemocnění mozku a neurosonologie
15. 11. 2010 Nová síť péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou
4. 10. 2010 Cévní onemocnění mozku, registr IKTA

 

18. 5. 2015: Cévní mozkové příhody a neurosonologie

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 269 kB)

Prezenční listina ( PDF soubor, 1.1 MB)

Fotogalerie

 

 

18. 11. 2013: Cévní mozkové příhody a neurosonolgie

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 136 kB)

M. Roubec, M. Kuliha, D. Školoudík: Registr mechanických rekanalizací u akutních iCMP v ČR? ( PDF soubor, 1.2 MB)

M. Kuliha: Kardioembolický iktus ( PDF soubor, 5.5 MB)

D. Václavík, M. Sližová, O. Pavlík, K. Blejchařová, R. Herzig, D. Kučera, M. Válka: Použití mechanické rekanalizace a intraarteriální trombolýzy při distální embolizaci během karotického stentingu symptomatické stenózy vnitřní karotidy - kazuistické sdělení ( PDF soubor, 2.0 MB)

Fotogalerie

 

 

19. 11. 2012: Neurosonologie

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 60 kB)

Roubec, M.: Registr IKTA ( PDF soubor, 679 kB)

Kuliha, M.: Snížení rizika mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a karotického stentingu pomocí sonotrombolýzy ( PDF soubor, 383 kB)

Hurtíková, E.: Výskyt recentních ischemických lézí mozku u pacientů indikovaných ke karotické endarterektomii nebo karotickému stentingu ( PDF soubor, 479 kB)

Školoudík, D.: Role transkraniální sonografie v časné diagnostice Parkinsonovy nemoci ( PDF soubor, 5.4 MB)

Fotogalerie

 

 

3. 5. 2012: Cévní mozková příhoda

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 65 kB)

E. Hurtíková: Lokální analýza dat Národního registru CMP pro neurologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě - pacienti hospitalizovaní v letech 2010 a 2011 ( PDF soubor, 477 kB)

D. Školoudík: Stav sítě iktových a komplexních cerebrovaskulárních center v ČR ( PDF soubor, 1.6 MB)

M. Kuliha: Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonotrombolýzy ( PDF soubor, 195 kB)

K. Carbolová: Tranzitorní ischemická ataka - pohled neurologické sestry ( PDF soubor, 195 kB)

Fotogalerie


 

21. 11. 2011: Cévní onemocnění mozku

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 305 kB)

Fotogalerie


 

16. 5. 2011: Cévní onemocnění mozku a neurosonologie

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 71 kB)

Prezenční listina ( PDF soubor, 1.3 MB)

M. Roubec: Lokální analýza dat Národního registru CMP za rok 2010 ( PDF soubor, 614 kB)

A. Tomek: Farmakogenetika antitrombotik ( PDF soubor, 2.3 MB)

M. Šrámek: Pravo-levý zkrat: klinický význam a jeho vyšetření ( PDF soubor, 1.8 MB)

D. Školoudík: Ultrazvukové vyšetření žilního systému mozku - CCSVI ( PDF soubor, 4.2 MB)

Fotogalerie


 

15. 11. 2010: Nová síť péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou

Přednášky

Pozvánka ( PDF soubor, 116 kB)

M. Bar, M. Roubec: Registr IKTA: Národní registr cévních mozkových příhod ( PDF soubor, 625 kB)

M. Kuliha: Sonotrombolýza u pacientů indikovaných k intervenčnímu výkonu na krčních tepnách ( PDF soubor, 177 kB)

Fotogalerie

 

 

4. 10. 2010: Cévní onemocnění mozku, registr IKTA

Přednášky

M. Bar: Zahájení činnosti neurokognitivní laboratoře v FN Ostravě ( PDF soubor, 169 kB)

M. Kuliha: Indikace karotické endarterektomie a stentingu v sekundární prevenci iCMP ( PDF soubor, 621 kB)

J. Mališová: Cerebrální amyloidní angiopatie? ( PDF soubor, 803 kB)

Fotogalerie