SeminářeFakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň

Přehled pořádaných akcí

Datum Název akce
27. 11. 2012 Konference Mozkové cévní příhody, aktuální stav a perspektivy
22. 11. 2012 Aktuality v péči o nemocné s mozkovou cévní příhodou
24. 4. 2012 Aktuální problémy iktové problematiky
28. 2. 2012 Komplexní přístup k problematice mozkových cévních příhod
15. 11. 2011 Konference Mozkové cévní příhody, aktuální stav a perspektivy
4.–5. 10. 2011 Komplexní přístup k problematice mozkových cévních příhod
21–23. 3. 2011 Komplexní přístup k problematice CMP
14. 12. 2010 Konference Mozkové cévní příhody, aktuální stav a perspektivy
22–24. 11. 2010 Ošetřovatelská péče o nemocné s mozkovou cévní příhodou, edukace a zapojení rodiny do péče

 

27. 11. 2012: Konference Mozkové cévní příhody, aktuální stav a perspektivy

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 384 kB)

Fotogalerie

   

 

22. 11. 2012: Aktuality v péči o nemocné s mozkovou cévní příhodou

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, bude doplněno?)

Fotogalerie


 

15. 11. 2011: Konference Mozkové cévní příhody, aktuální stav a perspektivy

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 382 kB)

Fotogalerie

   

 

4.–5. 10. 2011: Komplexní přístup k problematice mozkových cévních příhod

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 409 kB)

Fotogalerie


 

21–23. 3. 2011: Komplexní přístup k problematice CMP

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 202 kB)

Fotogalerie

 

 

14. 12. 2010: Konference Mozkové cévní příhody, aktuální stav a perspektivy

Reportáž z konference

čtěte zde

Fotogalerie


 

22.-24 11. 2010: Ošetřovatelská péče o nemocné s mozkovou cévní příhodou, edukace a zapojení rodiny do péče (certifikovaný kurz MZ ČR pro nelékařské profese)

Jednalo se o další významnou odbornou akci, realizovanou v rámci projektu „Vzdělávací síť iktových center“ ve FN Plzeň v roce 2010. Akce byla připravena společně pro MZ České republiky a získala jeho akreditaci jako vzdělávací akce – certifikovaný kurz pro nelékaře.

Vzdělávací program obsahoval 24 hodin teoretické a 48 hodin praktické výuky. Teoretická třídenní část se věnuje veškerým aspektům iktové problematiky v oblasti medicínské – multioborové lékařské, ošetřovatelské, rehabilitační, sociální, etické,  právní a edukační.

Program kurzu ( PDF soubor, 277 kB)

Vzdělávací program připravili MUDr. Jiří Polívka, CSc. a Alena Lukešová a účastnilo se na něm množství spolupracovníků. MUDr. Jiří Polívka je odborným garantem tohoto vzdělávacího programu a Alena Lukešová zároveň garantem jeho praktické části.

V roce 2010 proběhl první běh vzdělávacího programu s velmi příznivou odezvou, programy budou pokračovat i v následujících letech.

MUDr. Jiří Polívka, CSc.

Fotogalerie