SeminářeFakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

Přehled pořádaných akcí

Datum Název akce
1. 12. 2017 Brno Stroke Meeting
30. 6. 2017 Stroke Care in Europe – Perspective of the President of the European Stroke Organisation
11. 12. 2012 Novinky v prevenci a terapii CMP
4. 5. 2012 Personalizovaná léčba antitrombotiky
16. 12. 2011 Novinky v diagnostice, léčbě a managementu CMP
18. 2. 2011 Neurosonologie
3. 12. 2010 Novinky v péči o pacienty s CMP
12. 11. 2010 Organizace cerebrovaskulární péče na regionální úrovni

 

1. 12. 2017: Brno Stroke Meeting

Pozvánka ( PDF soubor, 520 kB)

Program ( PDF soubor, 380 kB)

R. Mikulík: Cerebrovaskulární tým v roce 2017 a v budoucnu ( PDF soubor, 3,1 MB)

Prezenční listina ( PDF soubor, 390 kB)

Fotogalerie

   

 

30. 6. 2017: Stroke Care in Europe – Perspective of the President of the European Stroke Organisation

Pozvánka ( PDF soubor, 300 kB)

Prezenční listina ( PDF soubor, 820 kB)

Svatoanenské listy – reportáž ( PDF soubor, 360 kB)

Fotogalerie

   

 

11. 12. 2012: Novinky v prevenci a terapii CMP

Pozvánka a program ( PDF soubor, 95 kB)


 

4. 5. 2012: Personalizovaná léčba antitrombotiky

Pozvánka ( PDF soubor, 186 kB)

Fotogalerie


 

16. 12. 2011: Novinky v diagnostice, léčbě a managementu CMP

Pozvánka a program ( PDF soubor, 99 kB)

Fotogalerie

 

18. 2. 2011: Neurosonologie

Pozvánka a program ( PDF soubor, 277 kB)

R. Mikulík: Fyzikální základy a principy ultrazvuku ( PDF soubor, 2.6 MB)

Cerebrovaskulární rezervní kapacita ( PDF soubor, 2.5 MB)

Duplexní sonografie extra- a intrakraniálních tepen ( PDF soubor, 7.1 MB)

R. Mikulík: Patologické hodnoty- stenosy a okluze extrakraniální a intrakraniální, intrakraniální stenookluzivní onemocnění ( PDF soubor, 3.4 MB)


 

3. 12. 2010: Novinky v péči o pacienty s CMP

D. Goldemund: Akutní léčba mozkového infarktu ( PDF soubor, 8.7 MB)

M. Reif: Terapie stenosy vnitřní karotidy ( PDF soubor, 1.9 MB)

R. Mikulík: Novinky v organizaci cerebrovaskulárním péči v ČR a Jihomoravském kraji. Věstník Ministerstva zdravotnictví. ( PDF soubor, 1.1 MB)

R. Mikulík: Sekundární prevence ischemické CMP ( PDF soubor, 1.7 MB)

R. Mikulík: Tranzitorní ischemická ataka ( PDF soubor, 1.3 MB)

Fotogalerie


 

12. 11. 2010: Organizace cerebrovaskulární péče na regionální úrovni

R.Mikulík: Cerebrovaskulární program v FN USA z pohledu regionální péče ( PDF soubor, 2.2 MB)

J. Neumann, O. Škoda: Současná situace a perspektivy v organizaci péče o CMP –síť akreditovaných KCC a IC ( PDF soubor, 1.7 MB)

D. Goldemund: Endovaskulární terapie při přetrvávající okluzi tepny po intravenózní trombolýze ( PDF soubor, 3.3 MB)

Fotogalerie