SeminářeKrajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín

Přehled pořádaných akcí

Datum Název akce
15.–16. 10. 2015 Kongres o roztroušené skleróze, mozkové mrtvici, demyelinizačním onemocnění
4. 9. 2015 XX. zlínský geriatrický den
17. 12. 2014 Slavnostní pracovní schůze Spolku lékařů ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
19. 10. 2013 Cévní mozkové příhody – prevence, léčba, ošetřovatelství
5. 12. 2012 Prevence, příznaky a léčba cévní mozkové příhody
5. 6. 2012 Nové možnosti v prevenci kardioembolických cévních mozkových příhod
10. 1. 2012 Moderní trendy v léčbě CMP
3. 5. 2011 Současnost problematiky cévních mozkových příhod
2. 5. 2011 Doporučené postupy a aktuality pro praxi 2011
16. 12. 2010 Schůzka lékařů, projekt iktové centrum
11. 11. 2010 XV. krajská neurologická konference
15. 6. 2010 Cerebrovaskulární péče ve Zlínském kraji

 

15–16. 10. 2015: Kongres o roztroušené skleróze, mozkové mrtvici, demyelinizačním onemocnění

Tisková zpráva ( PDF soubor, 322 kB)

J. Bartoník: Organizace péče o pacienty s ischemickou cévní mozkovou příhodou – současné terapeutické postupy
( PDF soubor, 1.8 MB)

Seznam přihlášených účastníků ( PDF soubor, 158 kB)

 

4. 9. 2015: XX. zlínský geriatrický den

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 1.1 MB)

Tisková zpráva ( PDF soubor, 307 kB)

J. Bartoník: Úloha iktového centra v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou ( PDF soubor, 1.5 MB)

Prezenční listina ( PDF soubor, 893 kB)


 

17. 12. 2014: Slavnostní pracovní schůze Spolku lékařů ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 398 kB)

Tisková zpráva ( PDF soubor, 318 kB)

J. Bartoník: Současné možnosti terapie ischemické cévní mozkové příhody ( PDF soubor, 5.2 MB)


 

19. 10. 2013: Cévní mozkové příhody – prevence, léčba, ošetřovatelství

Přednášky

J. Bartoník: Diagnostika, léčba, prevence CMP - aktuální stav a organizace péče v ČR ( PDF soubor, 8.8 MB)


 

5. 12. 2012: Prevence, příznaky a léčba cévní mozkové příhody

Přednášky

Pozvánka ( PDF soubor, 114 kB)

Tisková zpráva ( PDF soubor, 250 kB)

Bartoník, J.: Prevence, příznaky a léčba cévní mozkové příhody ( PDF soubor, 5.1 MB)

MUDr. Jan Bartoník, primář neurologického oddělení KNTB


 

5. 6. 2012: Nové možnosti v prevenci kardioembolických cévních mozkových příhod

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 115 kB)

J. Bartoník: Nové možnosti prevence kardioembolických CMP ( PDF soubor, 1.0 MB)

Fotogalerie


 

10. 1. 2012: Moderní trendy v léčbě CMP

Přednášky

J. Bartoník: Organizace péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním v ČR  ( PDF soubor, 1.8 MB)

P. Procházka: Zobrazení akutní mozkové ischemie ( PDF soubor, 3.3 MB)


 

3. 5. 2011: Současnost problematiky cévních mozkových příhod

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 71 kB)

Anatomie a fyziologie nervové soustavy ( PDF soubor, 1.6 MB)

Cévní mozkové příhody II. ( PDF soubor, 1.95 MB)

Cévní mozkové příhody III. ( PDF soubor, 1.19 MB)


 

2. 5. 2011: Doporučené postupy a aktuality pro praxi 2011

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 93 kB)

Z. Kalita: Léčba rizikových faktorů iktů v prevenci recidivy, současné názory ( PDF soubor, 927 kB)

A. Gaťková: Pohled neurologa na sekundární prevenci recidivy CMP ( PDF soubor, 3.06 MB)

Fotogalerie


 

16. 12. 2010: Schůzka lékařů, projekt iktové centrum

Přednášky

Z. Kalita: Sekundární farmakologická prevence recidivy nekardioembolických CMP/TIA ( PDF soubor, 1.2 MB)


 

11. 11. 2010: XV. krajská neurologická konference

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 257 kB)

P. Pšenica: Trombóza mozkových žilních splavů ( PDF soubor, 447 kB)