SeminářeNemocnice Chomutov

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Přehled pořádaných akcí

Datum Název akce
16. 10. 2013 Skřivánkův lékařský večer
3. 6. 2013 3. neurosonologický interaktivní seminář
19. 12. 2012 CMP - aktuality v diagnostice a léčbě. Registr IKTA
1. 2. 2012 2. neurosonologický interaktivní seminář
21. 12. 2011 Cévní mozková příhoda – aktuality v diagnostice a léčbě
26. 10. 2011 Spasticita po cévní mozkové příhodě
1. 6. 2011 1. neurosonologický interaktivní seminář
28. 4. 2011 2. krajský neurologicko-neurochirurgický seminář
6. 4. 2011 Mezioborová spolupráce v diagnostice a terapii CMP
30. 11. 2010  
26. 10. 2010 1. krajský neurologicko-neurochirurgický seminář
9. 9. 2010 Sekundární prevence CMP
21. 4. 2010 Seminář neurologického oddělení

 

16. 10. 2013: Skřivánkův lékařský večer

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 81 kB)

J. Pouzar: Intrakraniální krvácení a hypertenze ( PDF soubor, 9.9 MB)

D. Sváčková: Mozkové krvácení po intravenózní trombolýze ( PDF soubor, 2.7 MB)

J. Neumann, J. Pouzar, J. Kubík, M. Zdvořilá,  J. Macko, D. Sváčková, I. Řepíková, P. Bodnárová, M. Stará, P. Danišová, L. Honigová, M. Hošek, H. Rytířová: Spontánní intracerebrální krvácení asociované s léčbou warfarinem ( PDF soubor, 2.4 MB)


 

6. 3. 2013: 3. neurosonologický interaktivní seminář

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 270 kB)

F. Cihlář: Diagnostika a léčba CMP z pohledu radiologa ( PDF soubor, 6.6 MB)

D. Sváčková: Zobrazení cévního systému v akutní/subakutní fázi CMP z pohledu neurologa ( PDF soubor, 9.3 MB)

J. Neumann: Sonotrombolýza, souhrn poznatků, naše zkušenosti ( PDF soubor, 1.5 MB)

D. Sváčková: Výsledky neurosonologické laboratoře za rok 2012 - IC Chomutov ( PDF soubor, 1.2 MB)

Kazuistika ( PDF soubor, 2.5 MB)


 

19. 12. 2012: CMP - aktuality v diagnostice a léčbě. Registr IKTA

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 97 kB)

P. Bodnárová, D. Sváčková: Iktové centrum, Nemocnice Chomutov - data 2012 ( PDF soubor, 198 kB)

J. Neuman, J. Macko: IKTA: analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov - 1. část ( PDF soubor, 539 kB)

J. Neuman, J. Macko: IKTA: analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov - 2. část ( PDF soubor, 716 kB)


 

1. 2. 2012: 2. neurosonologický interaktivní seminář

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 78 kB)

J. Neumann: Diagnostika cévních mozkových příhod ve vertebrobasilárním povodí a její úskalí ( PDF soubor, 814 kB)

D. Sváčková: Možnosti a postupy sonografického vyšetření vertebrobasilárního povodí ( PDF soubor, 3.0 MB)

D. Sváčková, J. Neumann: Výsledky neurosonologické laboratoře za rok 2011 ( PDF soubor, 765 kB)

J. Pouzar, D. Sváčková: Kasuistika - sonotrombolýza ( PDF soubor, 1.2 MB)


 

21. 12. 2011: Cévní mozková příhoda – aktuality v diagnostice a léčbě

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 62 kB)

J. Kubík, P. Bodnárová: Základní data 2011 - iktové centrum Chomutov ( PDF soubor, 248 kB)

J. Neumann, J. Pouzar: Lehký iktus a intravenózní trombolýza ( PDF soubor, 1.1 MB)

D. Sváčková, J. Macko: Neurosonologie - proč? ( PDF soubor, 1.3 MB)


 

26. 10. 2011: Spasticita po cévní mozkové příhodě

Přednášky

J. Neumann, J. Kubík: Spasticita po cévní mozkové příhodě ( PDF soubor, 1.4 MB)


 

1. 6. 2011: 1. neurosonologický interaktivní seminář

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 71 kB)

J. Neumann: Intimomediální šíře a aterosklerotický plát ( PDF soubor, 4.3 MB)

D. Sváčková: Hodnocení stupně stenosy ( PDF soubor, 7.3 MB)


 

28. 4. 2011: 2. krajský neurologicko-neurochirurgický seminář

Reportáž

čtěte zde

Přednášky

M. Sameš: Léčba aneurysmat, AVM, kavernomů ( PDF soubor, 10 MB)

J. Neumann: Cévní mozkové příhody ( PDF soubor, 449 kB)

P. Vachata: Indikace chirurgického řešení primárních spontánních intracerebrálních hematomů ( PDF soubor, 15 MB)

J. Neumann:Spontánní intracerebrální krvácení asociované s léčbou warfarinem ( PDF soubor, 1.6 MB)

I. Ondečková: Konzervativní terapie intracerebrálních hematomů ( PDF soubor, 553 kB)


 

6. 4. 2011: Mezioborová spolupráce v diagnostice a terapii CMP

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 257 kB)

J. Neumann: Současný stav péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním v ČR, síť KCC a IC ( PDF soubor, 1.7 MB)

M. Sameš: Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie ( PDF soubor, 8.3 MB)


 

30. 11. 2010

Přednášky

J. Neumann: Diagnostika cévních mozkových příhod a její úskalí ( PDF soubor, 2.8 MB)


 

26. 10. 2010: 1. krajský neurologicko-neurochirurgický seminář

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 75 kB)

M. Sameš, P. Vachata, R. Bartoš, F. Cihlář, V. Pavlov: Spektrum výkonů a novinky Neurochirurgické kliniky MNUL ( PDF soubor, 2.1 MB)

J. Neumann: Intravenózní trombolýza mezi 3.–4,5. hodinou ( PDF soubor, 1.0 MB)


 

9. 9. 2010: Sekundární prevence CMP

Přednášky

J. Neumann: Současné možnosti a perspektivy sekundární prevence ischemických cévních mozkových příhod ( PDF soubor, 1.1 MB)