SeminářeNemocnice Jihlava

Nemocnice Jihlava

Přehled pořádaných akcí

Datum Název akce
23.–25. 11. 2015 Duplexní sonografie extrakraniálních tepen karotického a vertebrobazilárního povodí (odborná školicí stáž pro neurology)
25.–27. 5. 2015 Duplexní sonografie extrakraniálních tepen karotického a vertebrobazilárního povodí (odborná školicí stáž pro neurology)
13. 5. 2015 Diagnostika, léčba a prevence CMP – aktuální stav, novinky (odborný seminář pro praktické lékaře)
6. 11. 2014 5. neurologicko-rehabilitační konference
13. 11. 2013 4. neurologicko–rehabilitační konference
6. 12. 2012 3. neurologicko-rehabilitační konference s tématikou CMP
3.–5. 12. 2012 Cévní diagnostika u pacientů s CMP, neurosonografie (postgraduální kurz)
13.–17. 6. 2011 Cévní diagnostika u pacientů s CMP (postgraduální kurz)
28.5. – 1.6.2012 Cévní diagnostika u pacientů s CMP
8. 12. 2011 2. neurologicko-rehabilitační konference
20. 4. 2011 Diagnostika a Léčba CMP - aktuální stav
2. 12. 2010 Neurologicko-rehabilitační seminář s tématikou CMP a Varia
9. 11. 2010 Přednemocniční péče o CMP, seminář pro lékaře a záchranáře
1.–4. 11. 2010 Cévní diagnostika u pacientů s CMP, neurosonologie (postgraduální kurz)
25. 5. 2010 Cévní mozková příhoda (seminář pro lékaře a záchranáře ZZS)
2. 5. 2010 Cévní mozková příhoda (seminář pro lékaře a záchranáře ZZS)
20. 1. 2010 Novinky v léčbě a prevenci CMP

 

13. 5. 2015 : Diagnostika, léčba a prevence CMP – aktuální stav, novinky

Přednášky

O. Škoda: Diagnostika, léčba a prevence CMP – aktuální stav, novinky ( PDF soubor, 5.3 MB)


 

6. 11. 2014: 5. neurologicko–rehabilitační konference

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 74 kB)


 

13. 11. 2013: 4. neurologicko–rehabilitační konference

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 49 kB)

O. Škoda: Organizace péče o CMP v ČR - aktuální stav ( PDF soubor, 2.1 MB)


 

6. 12. 2012: 3. neurologicko-rehabilitační konference s tématikou CMP

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 276 kB)

O. Škoda: Trombolytická léčba akutních iktů v ČR ( PDF soubor, 6.4 MB)


 

28.5. – 1.6.2012: Cévní diagnostika u pacientů s CMP

Přednášky

O. Škoda: Diagnostika, léčba a prevence CMP ( PDF soubor, 730 kB)

O. Škoda: Péče o pacienty s akutní CMP v ČR - Věstník MZ ČR č. 2/2010 slouží ke zlepšení organizace
( PDF soubor, 1.8 MB)


 

8.12.2011: 2. neurologicko-rehabilitační konference

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 186 kB)

O. Škoda: Cévní mozkové příhody - diagnostika, léčba a prevence ( PDF soubor, 1.1 MB)

O. Škoda: Diagnostika a indikace stenóz v subklaviální a vertebrobazilární oblasti ( PDF soubor, 390 kB)

O. Škoda: Komplexní cerebrovaskulární centra a iktová centra v ČR ( PDF soubor, 200 kB)

O. Škoda: Aktuality v organizaci péče o pacienty s akutní CMP v ČR ( PDF soubor, 1.7 MB)

Fotogalerie


 

20. 4. 2011: Diagnostika a Léčba CMP - aktuální stav

Přednášky

O. Škoda: Systém centrové péče o pacienty s akutní CMP v ČR ( PDF soubor, 2.6 MB)


 

2. 12. 2010: Neurologicko-rehabilitační seminář s tématikou CMP a Varia

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 79 kB)