SeminářeVítkovická nemocnice

Vítkovická nemocnice

Přehled pořádaných akcí

Datum Název akce
7. 12. 2012 Seminář neurologického oddělení Vítkovické nemocnice - IKTA
18. 5. 2012 Seminář neurologického oddělení Vítkovické nemocnice - IKTA
9. 12. 2011 Seminář IKTA
17. 6. 2011 Péče o CMP v iktovém centru
21. 3. 2011 Iktové centrum Vítkovické nemocnice a registr IKTA
3. 12. 2010 Iktové centrum Vítkovické nemocnice a registr IKTA
19. 11. 2010 Iktové centrum Vítkovické nemocnice a registr IKTA

 

Edukační materiály

Edukační příručka: Cévní mozková příhoda: co dělat, když přijde? (verze č. 1) ( PDF soubor, 6.7 MB)

Edukační příručka: Cévní mozková příhoda: co dělat, když přijde? (verze č. 2) ( PDF soubor, 2.9 MB)

Leták: Jaké jsou příznaky cévní mozkové příhody? (verze č. 1) ( PDF soubor, 120 kB)

Leták: Jaké jsou příznaky cévní mozkové příhody? (verze č. 2) ( PDF soubor, 582 kB)

Informační materiál: Příznaky a rizikové faktory cévní mozkové příhody ( PDF soubor, 1.5 MB)

Informační materiál: Cévní mozková příhoda - co možná nevíte a chtěli byste se zeptat ( PDF soubor, 140 kB)


 

7. 12. 2012: Seminář neurologického oddělení Vítkovické nemocnice - IKTA

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 412 kB)

P. Kuba, M. Slížová, D. Václavík: Projekt vzdělávací sítě iktových center - IKTA ( PDF soubor, 480 kB)

M. Kusyn: Trombolýza a SITS registr ( PDF soubor, 3.2 MB)

O. Pavlík: Karotický program Vítkovické nemocnice ( PDF soubor, 88 kB)

Fotogalerie

 

 

18. 5. 2012: Seminář neurologického oddělení Vítkovické nemocnice - IKTA

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 160 kB)

P. Kuba, M. Sližová: IKTA registr: Průběžné výsledky v Iktovém centru nemocnice Ostrava-Vítkovice
( PDF soubor, 481 kB)

Fotogalerie

   

 

 

9.12.2011: Seminář IKTA

Přednášky

O. Pavlík: Riziko CMP při aortokoronárním bypassu u pacientů se stenotickým postižením karotid ( PDF soubor, 163 kB)

M. Sližová: Karotický program ve Vítkovické nemocnici 2007-2011 ( PDF soubor, 390 kB)

P. Kuba, M. Sližová: Statistické zhodnocení dat z registru IKTA za rok 2011 ( PDF soubor, 492 kB)

M. Kusyn: Trombolýza a SITS registr ( PDF soubor, 311 kB)

Fotogalerie


 

17. 6. 2011: Péče o CMP v iktovém centru

Fotogalerie


 

21. 3. 2011: Iktové centrum Vítkovické nemocnice a registr IKTA

Přednášky

M Sližová, P. Kuba, D. Václavík: Cévní mozková příhoda - co dělat, když přijde? Edukační příručka ( PDF soubor, 767 kB)


 

3. 12. 2010: Iktové centrum Vítkovické nemocnice a registr IKTA: prezentace centra a programu

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 833 kB)

Fotogalerie


 

19. 11. 2010: Iktové centrum Vítkovické nemocnice a registr IKTA

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 31 kB)

Fotogalerie