Výsledky a odborné výstupy

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (IBA MU) poskytuje účastníkům a partnerům projektu pravidelné reporty analyzující aktuální stav registru a výsledky diagnostiky a léčby. Tyto analýzy slouží jak pro průběžné sledování cílené léčby u pacientů s cévními mozkovými příhodami, tak i jako podklady pro odborné publikace v odborných médiích a konferenční příspěvky.

Publikace